close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STRONA GŁÓWNA

 • 5 listopada 2018

  Ambasada RP w Santiago informuje, że w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach odbędzie się 24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24).

  Uczestnicy Konferencji posiadający ważny paszport chilijski zwolnieni są z obowiązku wizowego przy pobycie na terytorium Polski lub wszystkich państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w okresie półrocznym liczonym od daty pierwszego wjazdu.

  Cudzoziemcy zamieszkujący w Chile, wobec których istnieje wymóg posiadania wizy Schengen powinni zapoznać się z procedurą wizową dot. uczestnictwa w konferencji COP24 dostępnej na stronie http://cop24.gov.pl/conference/visas/   oraz https://santiagodechile.msz.gov.pl/pl/p/santiagodechile_cl_a_pl/informacje_konsularne/wizy/wizaschengen/

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: