close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • AMBASADOR

 • Szanowni Państwo,

   

  Od 15 października 2017 roku mam honor i zaszczyt pracować w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Chile na stanowisku Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego. Formalnie pełnienie misji najwyższego przedstawiciela państwa polskiego, reprezentującego Prezydenta RP oraz rząd rozpocząłem w dniu 25 października 2017 roku, składając listy uwierzytelniające na ręce Pani Prezydent Michell Bachelet.

   

  Urodziłem się w Warszawie w dniu 20 marca 1966 r. W roku 1992 ukończyłem studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra. W latach 1992 – 1993 kontynuowałem naukę na studiach podyplomowych na kierunku dziennikarstwo.  W latach 1981 – 1989 wspólnie z grupą najbliższych przyjaciół działałem w antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym, będąc członkiem struktur Grup Oporu „Solidarni”, funkcjonujących w ramach Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. Nasza konspiracyjna działalność koncentrowała się przede wszystkim na druku i kolportażu niezależnej prasy, akcjach ulotkowych, małym sabotażu, redakcji podziemnych wydawnictw oraz emisjach III Programu Radia „Solidarność”.

   

  W związku z tą działalnością  byłem wielokrotnie zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa a w roku 1986  zostałem skazany na rok i siedem miesięcy pozbawienia wolności.

   

  Za udział w walce z opresyjnym system PRL zostałem odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem „Wolności i Solidarności”.   

   

  W 1991 roku rozpocząłem służbę w Urzędzie Ochrony Państwa, a następnie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

   

  Pracowałem w polskich placówkach dyplomatycznych w Tunezji (attaché, 1998 – 1999, ), Kolumbii (konsul, 2000 - 2005), Meksyku (chargé d’affaires, 2006 – 2008) oraz w Berlinie (radca ministra, 2009 – 2013).

   

  W czerwcu 2013 roku zostałem mianowany Z-cą Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i pełniłem tą funkcję do października 2017 r. W obszarze mojej odpowiedzialności pozostawały zagadnienia związane między innymi ze zwalczaniem międzynarodowego terroryzmu oraz przestępczości zorganizowanej.

   

  Moje życiowe, pozazawodowe  pasje to lotnictwo i sport.

   

  Pragnę Państwa zapewnić, iż dołożę wszelkich starań, aby Polska i Polacy mieli w Chile swojego godnego reprezentanta.

   

   

                                                                                      Jacek Gawryszewski

                                                                                        Ambasador RP w Chile

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: