close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO

 • Informator na temat Wspomagania nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą, przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zawiera informacje o działaniach realizowanych przez instytucje Państwa Polskiego takie jak MEN, ORPEG, Senat RP, MSZ, NAWA, IPN, MSWiA na rzecz nauczania języka polskiego i w języku polskim.

   

  Informacja o certyfikacie znajomości języka polskiego:

   

  certyfikatpolski.pl
   

  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

  Al. Niepodległości 4

  61-874 Poznań

  tel. (0048) 618 294 516

  e-mail: schoolpl@amu.edu.pl

  Internet: www.schoolpl.amu.edu.pl

   

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Ul. Garbarska 7A

  31-131 Kraków

  tel. (0048) 124 213 692

  e-mail: plschool@uj.edu.pl

  Internet: www.plschool.uj.edu.pl

   

  Katolicki Uniwersytet w Lublinie

  Szkoła Języka i Kultury Polskiej

  Al. Racławickie 14

  20-950 Lublin

  tel. (0048) 814 454 111

  e-mail: polski@kul.pl

  Internet: www.kul.lublin.pl/school

   

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

  ul. Weteranów 18

  20-038 Lublin

  tel. (0048) 815 332 786, 815 375 425

  e-mail: polonia@poczta.umcs.lublin.pl

  Internet: www.cjkp.umcs.lublin.pl

   

  Uniwersytet Łódzki

  Szkoła Języka Polskiego dla Cudzoziemców

  Ul. Matejki 21/23

  90-231 Łódź

  tel. (0048) 426 354 700

  e-mail: sjpdc@uni.lodz.pl

  Internet: sjpdc.uni.lodz.pl

   

  Uniwersytet Śląski

  Szkoła Języka i Kultury Polskiej

  Pl. Sejmu Śląskiego 1

  40-032 Katowice

  tel. (0048) 322 512 991, 322 009 424

  e-mail: szkola@us.edu.pl

  Internet: www.sjikp.us.edu.pl

   

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców

  Ul. Fosa Staromiejska 3

  87-100 Toruń

  tel. (0048) 566 113 577

  e-mail: skjpo@umk.pl

  Internet: www.fil.umk.pl/skijpdo/wersja_a/index.html

   

  Uniwersytet Warszawski

  Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

  Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

  00-927 Warszawa

  tel. (0048) 225 521 530, 225 521 533

  e-mail: polonicum@uw.edu.pl

  Internet: www.polonicum.uw.edu.pl

   

  Uniwersytet Wrocławski

  Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców

  Pl. Nankiera 15

  50-140 Wrocław

  tel. (0048) 713 752 570

  e-mail: SJPiK@uni.wroc.pl

  Internet: www.sjpik.uni.wroc.pl

   

  Uniwersytet Rzeszowski

  Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”

  ul. Rejtana 16 C

  35-959 Rzeszów

  e-mail: polonus@univ.rzeszow.pl

   

  Akademia Polonijna w Częstochowie

  Studium Języka i Kultury Polskiej

  Ul. Pułaskiego 4/6

  42-200 Częstochowa

  tel. +48 343 684 226

  e-mail: info@ap.edu.pl

  Internet: www.ap.edu.pl/art.php?id=1325759267&nid=1322517590&langu=pl


  Uniwersytet Opolski

  Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców

  Przy Instytucie Filologii Polskiej

  ul. Kopernika 11

  45-040 Opole

  tel.: (0048) 775 416 003

   

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

  ul. Dewajtis 5/3

  01-815 Warszawa,

  tel.: (0048) 225 618 963

  e-mail: polish.wnh@uksw.edu.pl

  www.polish.wnh.uksw.edu.pl

   

  Przykładowe kursy języka polskiego:


  www.cursodepolaco.com/

   

  www.applelanguages.es/es/aprender/polaco/polonia.php

   

  http://www.kurspolskiego.pl/

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: